Centrum pomocy

Wybierz temat pomocy

Aby zastrzec utraconą kartę niezwłocznie zaloguj się na swoje konto, na którym Twoja karta jest zarejestrowana.

Może być to strona up-karty.pl lub Twoja platforma kafeteryjna w domenie Openbenefit.

Wejdź w zakładkę Profil, a następnie w sekcję Moje karty. Wybierz kartę, którą chcesz zablokować, a następnie w polu Akcje wybierz przycisk Zablokuj.

Jeśli Twoja karta nie jest zarejestrowana na żadnej stronie możesz albo założyć konto na up-karty.pl i po dodaniu karty dokonać jej blokady, lub zadzwonić na infolinię Up Bonus (22 575 07 77).

Uwaga! Infolinia jest czynna w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00. Zalecamy samodzielną blokadę, dostępną 24/7.

Aktywacji dokonasz na stronie www.up-karty.pl.

Aktywacji możesz też dokonać na dowolnej stronie w domenie Openbenefit, jeśli kartę otrzymałeś w ramach platformy kafeteryjnej. Dokładny adres strony w przypadku platform kafeteryjnych znajdziesz na liście otrzymanym razem z kartą.

Jeśli nie posiadasz jeszcze konta, zarejestruj się. Karta, którą podasz w procesie rejestracji zostanie automatycznie dodana do Twojego konta.

Jeśli masz już konto nie przechodź procesu rejestracji tylko dodaj kartę w zakładce Profil, sekcja Moje karty.

Wydawca kart przetwarza dane osobowe użytkownika karty przede wszystkim do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu i wykonywaniu umowy między pracodawcą / przedsiębiorstwem, będącym Klientem Bonus, a Wydawcą w zakresie niezbędnym do korzystania Użytkownika z karty płatniczej (art. 6 ust. 1 lit. f. RODO), oraz w celu weryfikacji Użytkownika na zasadach określnych w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finasowaniu terroryzmu.

Saldo i historię transakcji karty można sprawdzić wyłącznie na stronie www.up-karty.pl lub na innej dedykowanej stronie w domenie Openbenefit.

Salda karty nie można sprawdzić w bankomatach.

Saldo karty aktualizowane jest codziennie o godzinie 11:00 oraz 19:00.

Kod PIN otrzymujesz razem z kartą.

Kod PIN może być w oddzielnej kopercie, albo na tym samym liście, do którego przylepiona jest karta. Postępuj zgodnie z otrzymaną razem z kartą instrukcją, żeby odczytać kod PIN.

Uwaga! Kod NIK to nie jest PIN.

W celu pełnej aktywacji karty pierwsza transakcja musi być autoryzowana numerem PIN.

Do kwoty 100 zł można wykonać 3 transakcje zbliżeniowe bez podania numeru PIN. Czwarta transakcja musi zostać zautoryzowana kodem PIN.

Każda transakcja powyżej kwoty 100 zł musi zostać zautoryzowana kodem PIN.

Jeśli na karcie znajdują się wystarczające środki, a transakcja została odrzucona należy jeszcze raz dokonać płatności poprzez włożenie karty do terminala i zautoryzować transakcję kodem PIN.

W przypadku podania trzy razy błędnego kodu PIN karta w celach bezpieczeństwa zostanie zablokowana bez możliwości odblokowania. Po zablokowaniu karty należy zamówić duplikat karty.

Duplikat karty wydawany jest w przypadku utraty karty lub uszkodzenia karty.

W celu uzyskania duplikatu karty wejdź na swoje konto na stronie www.up-karty.pl. lub na inną dedykowaną stronę w domenie Openbenefit, na której zarejestrowana jest karta, a następnie przejdź do zakładki Profil, sekcja Moje karty.

Po wybraniu właściwej karty w polu Akcje wybierz Duplikat karty.

Duplikat kodu PIN wydawany jest w przypadku zagubienia lub zapomnienia kodu PIN.

W celu uzyskania duplikatu kodu PIN wejdź na swoje konto na stronie www.up-karty.pl. lub na inną dedykowaną stronę w domenie Openbenefit, na której zarejestrowana jest karta, a następnie przejdź do zakładki Profil, sekcja Moje karty.

Po wybraniu właściwej karty w polu Akcje wybierz Duplikat PINu.

Numer NIK jest Ci potrzebny wyłącznie do rejestracji karty, oraz w niektórych przypadkach do dokonania weryfikacji na infolinii.

W celu uzyskania duplikatu numeru NIK wejdź na swoje konto na stronie www.up-karty.pl. lub na inną dedykowaną stronę w domenie Openbenefit, na której zarejestrowana jest karta, a następnie przejdź do zakładki Profil, sekcja Moje karty.

Po wybraniu właściwej karty w polu Akcje wybierz Wyświetl NIK.

Jeśli karta nie jest jeszcze zarejestrowana, a zgubiłeś NIK wejdź w zakładkę Moje wnioski i złóż wniosek o NIK.

Aby odblokować kartę, która została zablokowana na stronie www.up-karty.pl. lub na innej stronie w domenie Openbenefit, zadzwoń na infolinię 22 575-07-77. Infolinia czynna jest w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.

Karta nie zostanie odblokowana jeśli:

  1. Złożyłeś już wniosek o wydanie duplikatu karty i rozpoczęliśmy jego realizację,
  2. Do zablokowania karty doszło w wyniku podania 3 razy błędnego PINu.

Dane kontaktowe

22 575 07 77
[email protected]
Bonus Systems Polska Spółka Akcyjna
ul Dywizjonu 303 139/137
01-470 Warszawa
Centrum Informacji:
tel.: 22 575 07 77
fax.: 22 575 07 01
[email protected]

Kapitał Akcyjny 19 217 380 PLN w pełni opłacony Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000136922; NIP: 522-26-55-307